Subvencions rebudes del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat

SUBVENCIONS REBUDES DEL MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT. SECRETARIA D’ESTAT D’IGUALTAT SUBVENCIONES RECIBIDAS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD SECRETARÍA DE ESTADO DE IGUALDAD L’Ajuntament d’Anglès ha rebut l’import de 1.675,22€, corresponent al fons del pacte d’estat en matèria de violència de gènere, per l’any […]

Pla director del clavegueram

El Ple en sessió extraordinària de 22 d’octubre de 2019 ha adoptat el següent acord aprovar inicialment el Pla director del Clavegueram del Municipi , redactat l’abril del 2017, per encàrrec de FCC Aqualia, SA Projecte Part 1 Projecte Part 2 Projecte Part 3 Projecte Part 4 Certificat Ple Plànol

Aprovat inicialment el projecte de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic d’Anglès

La Junta de Govern en sessió ordinària de data 3 d’octubre de 2019, va aprovar inicialment la fase 2 del Projecte executiu de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic, redactat per l’enginyer Pau Frigola Marcet, col·legiat 9996, i que compta amb un pressupost d’execució per contracte de 470.908,56€ més el 21% d’IVA. Aquest projecte […]

Obres de millora dels paviments al Barri Antic

La setmana passada van començar les obres de millora del paviment de la plaça Santa Magdalena. Tot seguit s’arreglarà el paviment de les escales dels Jardins de Can Cendra i de les escales que comuniquen el Rissec amb el carrer Empedrat. En breu començaran també les obres de millora del paviment del tram final del […]

Millores a les instal·lacions de la zona esportiva

A la Junta de Govern del passat 7 de novembre es va acordar la contractació del servei de redacció d’un projecte d’obres de millora de les instal·lacions de la zona esportiva municipal que permetrà millorar-ne varis aspectes, entre els quals, la seguretat, les instal·lacions de vestidors i dutxes, la ventilació, l’estanqueïtat de la coberta i […]

Ordres d’execució per presència de pous, forats i/o entrades de galeries

En data 30 d’octubre de 2019 l’ajuntament va dictar diverses ordres d’execució d’obres de conservació i manteniment de la seguretat, per presència de pous, forats i/o entrades a galeries obertes sense protegir localitzats a diferents parcel·les de titularitat privada, amb profunditats que oscil·len entre els dos i els vuit metres de fondària en els cas […]

Serveis mínims pel 18 d’octubre

Es decreta en data 17/10 els següents serveis mínims durant la vaga general convocada pel 18 d’octubre de 2019 – Servei d’atenció ciutadana: 1 persona. – Servei de llar d’infants: -Una persona de l’equip directiu per centre de treball, entenent-se com a tal la persona titular de la direcció, del cap d’estudis, de la secretaria […]

1 17 18 19 20 21 24