Espais de participació

Consell d’Infants i Joves
Dins la categoria d’espai de participació estable l’any 2020 s’ha creat el Consell d’infants i Joves d’Anglès. La voluntat és que aquest espai sigui de caràcter presencial però, a causa de les mesures per combatre la pandèmia, les sessions de l’any 2021 es van haver de dur a terme de manera telemàtica
..
ANY 2021
ANY 2022
  • Sessió de constitució (acta pendent d’aprovació)
  • Propostes presentades (els centres les estant elaborant)

.


El Consell del Poble

Dins la categoria d’espai de participació estable i presencial, s’ha creat el Consell del Poble que es reuneix de forma ordinària cada 3 mesos o extraordinàriament si algun dels membres ho considera necessari, per tractar qualsevol tema d’interès general.

A causa de les mesures de prevenció de la COVID19 al llarg dels anys 2019 i 2020 no s’han dut a terme  reunions del Consell del Poble.

.


Portal de Govern Obert “Som.Anglès.Cat”

Portal de Govern Obert

Dins la categoria d’espai de participació estable i virtual, el portal de Govern Obert “Som Anglès Punt CAT”  http://som.angles.cat permet a la ciutadania comunicar incidències i fer-ne el seguiment, respondre enquestes i veure els resultats, votar determinades decisions, avaluar projectes duts a terme pel govern.
Enllaç http://som.angles.cat

.


⇒ Xarxes Socials

Les xarxes socials que l’Ajuntament d’Anglès posa a disposició dels ciutadans com a canal de comunicació i participació són:
Facebook Ajuntament d’Anglès
Twitter @AjuntAngles
Instagram @ajuntangles

Al llarg dels anys 2019 i 2020 les seccions de missatges directes d’aquestes Xarxes Socials han estat una via important de consulta de dubtes i aclariments sobretot entorn les mesures de prevenció i les actuacions a dur a terme.


⇒ Butlletí municipal

El butlletí municipal permet la participació de les entitats de la Vila mitjançant escrits de promoció de les seves activitats, de tots els grups polítics i la difusió dels treballs destacats dels ciutadans. Per publicar al butlletí cal enviar-lo per email a l’adreça butlleti@angles.cat, com a mínim un mes abans de la publicació.

Per consultar els butlletins de l’actual legislatura: http://som.angles.cat/butlletins

.


Sobre els espais de participació ciutadana…

Els espais de participació són els consells, les comissions, les audiències, els processos participatius i les consultes. Els diversos espais de participació ciutadana han d’assegurar que la ciutadania sigui informada i consultada per tal que pugui conèixer, avaluar i així proposar en matèria de les diferents polítiques municipals, per garantir els màxims nivells d’eficiència i qualitat possibles, enriquir la governança i millorar la qualitat de les polítiques públiques.

Aquests espais poden ser estables o puntuals.

Espais puntuals:

No tenen voluntat de permanència en el temps i responen a un objectiu que motiva la seva creació. Molt sovint poden ser alternatives més lleugeres i sostenibles que la solució clàssica de crear un nou consell estable de participació, i es pot optar per processos o taules temporals que canalitzen una preocupació temporal de la ciutadania.

Espais estables:

Els òrgans de participació tenen una funció de consulta, assessorament i proposta per incidir en determinades polítiques públiques municipals. L’essència d’aquests òrgans és esdevenir un espai de deliberació per enriquir el coneixement de la realitat de la ciutat i millorar la presa de decisions.

En aquest sentit, l’Ajuntament d’Anglès ha creat el Consell del Poble.

D’altra banda, l’Ajuntament d’Anglès participa en els següents consells:

  • Consell Escolar del Col·legi Pompeu Fabra
  • Consell Escolar Institut Rafel Campalans
  • Consell d’Alcaldes de la Selva
  • Junta Local de Seguretat