Moció en suport a l’agenda 2030, els ODS i l’adhesió a l’aliança Catalunya 2030

El Ple de la corporació en sessió ordinària de 22 de novembre de 2022, va aprovar la següent moció per ajudar a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i donar compliment a l’Agenda 2030.

L’Ajuntament d’Anglès es commrpomet a treballar des del seu àmbit d’influència per ajudar a assolir els ODS i donar compliment a l’Agenda 2030. Per això, s’alinearan les actuacions i polítiques a aquests 17 objectius, capacitant l’equip humà intern, sensibilitzant la ciutadania, treballant en aliança amb els diferents actors del territori per poder sumar esforços i abordar aquest repte mundial des de la capacitat del nostre consistori, destinant els recursos que tenim disponibles i posant tots els esforços per assolir el repte global d’un món més just, inclusiu, respectuós i afable, que no deixi ningú enrere.