S’inicien les obres al clavegueram d’Anglès

L’any 2017 l’Ajuntament d’Anglès va encarregar l’elaboració d’un Pla Director de Sanejament per tal de tenir recollit en un document el diagnòstic de les xarxes de sanejament existents al nucli des del punt de vista de conservació, de capacitat i d’adaptació a la normativa vigent. Dels estudis realitzats es varen proposar una sèrie d’actuacions de millora i renovació de la xarxa especificant en cada cas la prioritat de cada actuació.

Aquestes actuacions corresponen a la renovació de col·lectors d’aigües residuals així com l’execució de nous col·lectors de pluvials que solucionin els problemes de capacitat en paral·lel a l’objectiu de disposar d’una xarxa separativa en el nucli i son finançades en part pel Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya pel període 2020 -2024.

Les actuacions previstes són les següents:

  • Passatge del Carrer Sant Miquel: Substitució del col·lector de sanejament per un nou col·lector amb els pous i connexions corresponents. Execució d’un col·lector de pluvials, pous i connexions.
  • C/Sant Miquel fins col·lector general N-141: Substitució del col·lector de sanejament per un nou col·lector, pous i connexions.
  • C/Sant Miquel i C/Indústria des de C/Verneda fins al Torrent Verneda: Execució d’un col·lector de pluvials, pous i connexions.
  • C/ Nord entre C/Pius XII i C/Verneda: Substitució del col·lector de sanejament per un nou col·lector, pous i connexions.
  • C/ Verneda entre C/Nord i C/Sant Miquel: Substitució del col·lector de sanejament per un nou col·lector, pous i connexions.
  • C/ Verneda entre C/Nord i C/Sant Miquel: Nou col·lector de pluvial, pous i connexions.

Les obres incloses en el present projecte afecten diferents carrers d’Anglès. Per aquest motiu no es podran executar totes les obres incloses ni al mateix temps ni de forma continuada. Per aquest motiu les obres s’han dividit per fases que es van inicia rel mes de febrer i s’aniran executant al llarg dels 5 mesos vinents.

May be an image of map