Subvenció instal·lació punt de recàrrega de vehicles elèctrics

El passat dilluns 15 de maig de 2023 es van finalitzar les obres a l’aparcament del pavelló municipal d’un punt de recàrrega elèctric públic per a vehicles elèctrics i híbrids endollables. Un cop aprovat el Reglament regulador de l’ús del servei de recàrrega de vehicles elèctric, el punt de recàrrega entrarà en funcionament per a la població. Aquest reglament va ser aprovat inicialment per Acord del Ple de data 16 de maig de 2023, i l’expedient s’ha sotmès a informació pública fins al dia 10 de juliol 2023. En aquest punt es podran endollar dos vehicles alhora amb una potència màxima subministrada de 22 kW per a cadascun dels dos punts de connexió de l’estació de càrrega. Aquesta actuació està finançada per la Unió Europea – NextGenerationEU a través del “Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y para las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla” del “Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible, Programas MOVES III” en què s’ha concedit una subvenció de 6.126,24 €.

Amb aquesta actuació s’implanta una de les accions que es troben en el Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC) per reduir l’emissió de GEH, i es pretén facilitar a la ciutadania l’accés a la mobilitat elèctrica.