Subvencions rebudes de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès, les següents subvencions:

  • Subvenció per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials any 2023, per import de 15.000,00 €, pel pis del C/ de la Verneda, 61 Grup Sant Miquel bloc A 1-1.
  • Subvenció per a la restauració de béns mobles d’interès patrimonial, per import de 36.000,00 €, per la rehabilitació de la nau adjacent a l’actual museu per destinar-la a activitats culturals relacionades amb el museu.