Subvencions rebudes de la Diputació de Girona any 2021

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès, les següents subvencions:

  • Un equip de telegestió per a la piscina municipal, en el marc del projecte “GiraEfi. Millora de l’eficiència energètica dels municipis de la demarcació de Girona (PR15-011843), aprovat en la segona convocatòria d’eixos 4 i 6 del FEDER del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
  •  Subvenció pel Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021, per import de 120.227,52€, corresponent a despeses corrents l’import de 99.051,35€, per a despeses culturals 17.479,65€, per a noves tecnologies 2.796,52€ i per actuacions a camins 900,00€.
  • Subvenció per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial per l’any 2021, d’import 25.380,00€ per les obres d’intervenció a la fàbrica Burés.
  • Subvenció per a projectes de gestió de documents i arxius per l’any 2021, per import de 1.974,65€, pel projecte d’actuació arxivística a l’Ajuntament d’Anglès.
  • Subvenció per al foment de programes i projectes educatius any 2021, per import de 1.011,78€, pel suport socioeducatiu a l’alumnat de CS de primària de les escoles d’Anglès.
  • Subvenció per la creació i posada en marxa del Consell d’Infants i Joves d’Anglès, per import de 5.000,00€
  • Subvenció per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge any 2021, per import de 10.000,00€
  • Subvenció pel finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport, programa A1, cursets de natació, per import de 2.809,14€
  • Subvenció per les obres de restauració de l’Arcada de Can Verdaguer, per import de 10.000,00€
  • Subvenció per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials any 2021, pel pis del C. de les Fàbriques, 11 bx-2 per import de 15.000,00€ i pel pis del C. De la Verneda, 61- Grup Sant Miquel, bloc A porta 3, per import de 15.000,00€.