Subvencions rebudes de la Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès, les següents subvencions:

  • El Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès una subvenció en espècie per a l’adquisició de novetats editorials en català destinats a la biblioteca pública Joaquim Bauxell per l’any 2024, per import de 8.000,00 €.
  • El Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès una subvenció per a l’adquisició de diferents fons bibliogràfics, destinats a la biblioteca pública Joaquim Bauxell, per l’any 2024, per import de 5.000,00 €