Subvencions rebudes de la Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès, les següents subvencions:

  • El Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès una subvenció en espècie per fomentar el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors, destinat al club de lectura de la biblioteca pública Joaquim Bauxell, per l’obra “FINS AQUÍ” de l’escriptor FRANCESC CORNET LÓPEZ, per import de 340,00 €.