Subvencions rebudes de la Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès, les següents subvencions:

  • El Departament de Justícia, ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès, la subvenció per al funcionament del Jutjat de Pau durant l’any 2024, l’import de 3.315,00 €.
  • El Departament d’Educació, ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès, la subvenció pel finançament de la part del cost del servei d’escolarització que satisfan les famílies per plaça escolar corresponent al tercer curs del primer cicle d’educació infantil I2 (abans P2), de la llar d’infants municipal per curs 2023-2024, l’import de 41.600,00 €.