Subvencions rebudes de la Generalitat de Catalunya any 2023

La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès, les següents subvencions:

  • El Departament d’Educació, ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès una subvenció per al finançament de les llars d’infants i escoles bressol de titularitat municipal, curs 2022-2023, per import de 84.800,00 €
  • El Departament d’Educació, ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès una subvenció per al finançament de les llars d’infants i escoles bressol de titularitat municipal, endarreriments del curs 2012-2023 fins al curs 2018-2019, exercici 2023, per import de 10.400,47 €.