Subvencions rebudes de la Generalitat de Catalunya any 2024

La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès, les següents subvencions:

  • El Departament d’Educació, ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès una subvenció per al finançament de les llars d’infants i escoles bressol de titularitat municipal, curs 2023-2024, per import de 80.000,00 €
  • El Departament d’Educació, ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès una subvenció per al finançament de les llars d’infants i escoles bressol de titularitat municipal, endarreriments, exercici 2024, per import de 10.400,47 €
  • El Departament d’Igualtat i Feminismes, ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès una subvenció per finançar les despeses derivades d’accions per a la prevenció de les violències masclistes, per import de 7.629,00 €