Subvencions rebudes de l’IDAE

SUBVENCIONS REBUDES DE L’INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE)

SUBVENCIONES RECIBIDAS DEL INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE)

L’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès una subvenció per import de  291.379,23€, pel projecte singular de Renovació  de les instal·lacions d’enllumenat, il·luminació y senyalització exterior en el municipi d’Anglès.

El Instituto para la Diversificación y Ahora de la Energía (IDAE) ha concedido al Ayuntamiento de Anglès una subvención de importe 291.379,23€, para el proyecto singular de Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización exterior en el municipio de Anglès