Anglès beneficiari d’una subvenció per crear un creació d’un centre museístic a la Burés.

L’Ajuntament d’Anglès ha resultat beneficiari d’una subvenció de 261.825,62€ per executar un Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) consistent en la creació d’un centre museístic que serà extensió del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, amb finançament de fons europeus, Generalitat, Diputació de Girona i la col·laboració del MNACTEC.
El projecte pretén:
  • La revitalització d’una zona industrial en desús i la millora i dinamització de l’espai públic.
  • L’aprofitament del patrimoni industrial per a usos polivalents per a la comunitat local.
  • Crear oferta cultural, educativa i turística d’un conjunt patrimonial i museístic que inclou l’entorn natural fluvial i de la vall.
  • El posicionament territorial i la internacionalització d’Anglès amb la participació de la Burés en la Xarxa mNACTEC i la Xatic i la Ruta europea del ferro.
Podeu trobar més informació clicant en el següent enllaç: https://angles.cat/pecyt-girona-patrimoni-actiu/