Anunci de consulta pública

Amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de l’Ordenança Municipal sobre l’ús i funcionament del pavelló municipal d’esports d’Anglès. Tota la informació a aquesta notícia.