Subvencions de la Diputació de Girona per l’any 2023

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès les següents subvencions:

  • Subvenció pel Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023, per import de 120.227,52 €, corresponent a despeses corrents l’import de 99.051,35 €, per a despeses culturals 17.479,65 €, per a noves tecnologies 2.796,52 € i per actuacions a camins 900,00 €.