Subvencions rebudes de la Generalitat de Catalunya

El Departament d’Educació, ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès una subvenció per al finançament de la part del cost del servei d’escolarització que satisfan les famílies per plaça escolar d’I2, pel 2n i 3r quadrimestre del curs 2023-2024, per import de 24.960,00 €.