Alts càrrecs, eventuals o de confiança

Legislatura 2019-2023:

Aquest ajuntament no té alts càrrecs, ni eventuals ni de confiança. Informació actualitzada a març 2022

Legislatura 2015-2019:

Aquest ajuntament no té alts càrrecs, ni eventuals ni de confiança.


Les dades de contacte d’alcaldia, perfil, retribucions, activitats i béns, etc, es poden consultar a l’apartat Alcaldia

Les dades dels regidors, perfil, retribucions, activitats i béns, es poden consultar a l’apartat Consistori

Totes les retribucions dels càrrecs electes, incloent-hi dietes i desplaçaments es poden trobar a l’apartat Retribucions càrrecs electes