Llistat d’admesos i exclosos provisional del procés selectiu d’una plaça d’agent de la policia municipal

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 8 d’agost de 2019 va aprovar per unanimitat, el llistat d’admesos i exclosos provisional del procés selectiu per la provisió d’una plaça d’agent de la policia local funcionari de carrera.

Llistat admesos i exclosos provisional