Projecte d’obertura i manteniment de franges perimetrals de prevenció d’incendis

La Junta de Govern local de 25 de juliol de 2019  va aprovar inicialment el “Projecte d’obertura i manteniment de franges perimetrals de prevenció d’incendis i de les parcel·les interiors i zones verdes”

El període d’exposició publica és de 30 dies hàbils a partir de l’endemà de la data de publicació al BOP: Núm. 149 Publicació 6247 de  5 d’agost de 2019.

S‘adjunta certificat acord Junta de Govern  i el projecte trossejat en documents de màxim 10MB:

⇒ CERTIFICAT ACORD JGL APROV. INICIAL PROJECTE FRANGES

⇒ Memòria del projecte d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció de les parcel·les interiors i zones verdes (sense cartografia)

⇒ Cartografia general

⇒ Cartografia llegenda

⇒ Cartografia situació actual full 1

⇒ Cartografia situació actual full 2

⇒ Cartografia situació actual full 3

⇒ Cartografia situació actual full 4

⇒ Cartografia llegenda codificació

⇒ Cartografia actuacions full 1

⇒ Cartografia actuacions full 2

⇒ Cartografia actuacions full 3

⇒ Cartografia actuacions full 4

⇒ Cartografia llegenda codis d’actuació en parcel·les interiors

⇒ Cartografia parcel·les interiors i zones verdes full 1

⇒ Cartografia parcel·les interiors i zones verdes full 2

⇒ Cartografia parcel·les interiors i zones verdes full 3

⇒ Cartografia parcel·les interiors i zones verdes full 4