Protocol d’actuació contra la vespa asiàtica

L’Ajuntament d’Anglès va elaborar en data 17/10/2019 un protocol d’actuació contra la vespa asiàtica (Vespa velutina) basat en el model proposat per la Diputació de Girona i el CILMA (Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona) i en el qual han participat activament tant agents forestals com tècnics de diverses administracions locals de les comarques gironines.

El protocol compleix amb el Reial Decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg d’espècies exòtiques invasores i amb el Reglament (UE) 1143/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d’octubre de 2014, sobre la prevenció i la gestió de la introducció i propagació d’espècies exòtiques invasores.

Després dels informes pertinents i tramitació, el protocol fou aprovat definitivament per decret en data 9/12/2016.

El podeu consultar al següent enllaç: ⇒ Protocol vespa asiàtica Anglès

En resum, aquest protocol defineix que

  • El portal SOM.ANGLÈS.CAT permet registrar nius de vespa asiàtica, localitzar-los en el mapa i adjuntar fotografies.
  • Si només veiem vespes però no veiem el niu, no cal registrar-ho al portal.
  • Els tipus de nius que es poden trobar són embrionaris, primaris i secundaris. Clicar imatge per ampliar.

vespa1

NIUS PRIMARIS o EMBRIONARIS EN ÈPOCA DE RISC

L’Ajuntament retirarà el niu sempre que es trobi en un espai públic dins el nucli urbà i es tracti d’un niu embrionari o primari actiu i detectat en època de risc (entre els mesos de maig i octubre). Els nius primaris actius en espais privats urbans seran retirats pels propietaris voluntàriament o mitjançant ordre d’execució d’urgència dictada per l’ajuntament. Clica per ampliar ⇒

vespa2

NIUS SECUNDARIS EN ÈPOCA DE RISC

L’ajuntament retirarà els nius secundaris actius detectats en espais públics en època de risc (de juny a octubre) mitjançant empreses especialistes. També podrà fer-ho en espais privats en sòl urbà amb el consentiment del propietari (sempre i quan siguin nius actius en època de risc).

En sòl agrícola o forestal, es notificarà al propietari i serà la seva responsabilitat retirar-lo si està actiu. Si el propietari és desconegut o no es localitza, es farà mitjançant el procediment d’ordre d’execució d’urgència. Clica per ampliar ⇒

vespa3

NIUS INACTIUS

Els nius inactius en espais públics que siguin fàcilment accessibles en alçada i representin un risc de caiguda sobre les persones (en espais concorreguts) serà retirats, però en canvi, els que siguin de difícil accés per alçada només es senyalitzaran. En finques privades, s’avisarà al propietari, que podrà decidir retirar-lo o no en funció del risc que representi. Els nius inactius acaben desfent-se amb la pluja i glaçades com passa amb el cartró deixat a la intempèrie. Clica per ampliar ⇒

vespa4

Precaucions quan detectem vespes i/o nius:

vespa6