SUBVENCIONS REBUDES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

La Direcció General de Joventut ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès una subvenció d’import 3.400,00€ pels projectes i activitats relacionades en matèria de joventut, dins el Contracte Programa 2016-2017 pels anys 2018-2019.

 

Departament de Cultura

Oficina de suport a la iniciativa cultural

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural, per al trienni 2019-2021, ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès, una subvenció per import de 23.603,00€, per les intervencions de restauració i conservació de les Naus Burés.