Subvencions de la Diputació de Girona per l’any 2023

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès les subvencions següents:

  • Subvenció per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport, pel programa A1, activitat fisicoesportiva, d’import 2.776,00 €
  • Subvenció del Fons econòmic de caràcter extraordinari any 2023, pel manteniment de parcs i jardins, per import de 41.439,88 €