Subvencions rebudes del ministeri d’igualtat | Subvenciones recibidas del Ministerio de Igualdad

SECRETARIA D’ESTAT D’IGUALTAT I CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE | SECRETARÍA DE ESTADO DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO

L’Ajuntament d’Anglès ha rebut l’import de 2.533,93 €, corresponent al fons del pacte d’estat en matèria de violència de gènere, per l’any 2022.

El Ayuntamiento de Anglès ha recibido el importe de 2.533,93€, correspondiente al fondo del pacto de estado de violencia de género, para el año 2022.