Subvencions de la Generalitat de Catalunya per l’any 2021

El Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès les següents subvencions:

  • Per l’adquisició de llibres i diaris destinats a la biblioteca Joaquim Bauxell , per import de 3.000,00€.
  • Subvenció en espècie, per l’adquisició de novetats editorials en català, destinades a la biblioteca municipal Joaquim Bauxell, per valor de 6.000,00€
  • Subvenció per fomentar el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris, pel club de lectura de la biblioteca municipal Joaquim Bauxell, per import de 400,00€, per l’obra “Tandem”
  • Subvenció per fomentar el contacte entre els lectors i els autors, tradutors i il·lustradors literaris, pel club de lectura de la biblioteca municipal Joaquim Bauxell, per import de 300,00€, per l’obra “Permagel”
  • Subvenció en espècie, per l’adquisició de novetats editorials en català a la biblioteca Joaquim Bauxell , per import de 2.611,00€
  • Per l’adquisició de llibres i diaris destinats a la biblioteca Joaquim Bauxell , per import de 1.525,00€
  • Per als programes municipals d’arts escèniques, música i arts visuals en l’àmbit de l’ensenyament, pel Projecte de música ROCKIN, per import de 4.875,00€

El Departament de Justícia, ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès les següents subvencions:

  • Subvenció per al funcionament del jutjat de Pau durant l’any 2021, per import de 3.250,00€

 

El Departament d’Educació ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès les següents subvencions:

  • Subvenció per al finançament de les llars d’infants i escoles bressol de titularitat municipal, pel curs 2020-2021 i endarreriments, per import de 74.650,00€

El Departament de la Presidència, Secretaria de Governs Locals i Relacions amb l’Aran, ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès les següents subvencions:

  • Subvenció per danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes al Reial Decret 778/2020, de 25 d’agost, pel qual es declara l’aplicació de les mesures previstes a l’article 9 del Reial Decret llei 11/2019, de 20 de setembre, a diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l’1 d’abril de 2019 i el 31 de març de 2020,  per l’arranjament de la coberta de l’escola CEIP Pompeu Fabra, per import de 13.146,65€