Exposició pública activitat temporal circense

El circ Festiño ha presentat sol·licitud per fer espectacle de circ del 24 al 27 de setembre i del 1 al 4 d’octubre d’enguany, al terreny situat al carrer Joan Corominas, situat al costat del Centre de Dia.Es sotmet a informació pública i audiència veïnal, d’acord amb el que disposa l’article 102 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

Anunci circ

Projecte circ