Licitació d’una alienació de béns immobles propietat municipal de naturalesa patrimonial

La Junta de Govern Local de data 19 d’Agost va aprovar la licitació d’una alienació de bens immobles, corresponents a 3 aparcaments situats a la planta baixa del Carrer Pep Ventura número17 d’Anglès, propietat municipal de naturalesa patrimonial.

Anunci alienació de bens immobles

Plec de clàusules alienació pàrquings Pep Ventura