Subvencions rebudes del Ministeri de la Presidència , Relacions amb les Corts i Igualtat

SUBVENCIONS REBUDES DEL MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT.

SUBVENCIONES RECIBIDAS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD

SECRETARIA D’ESTAT D’IGUALTAT

SECRETARÍA DE ESTADO DE IGUALDAD

 

L’Ajuntament d’Anglès ha rebut l’import de 2.305,67€, corresponent al fons del pacte d’estat en matèria de violència de gènere, per l’any 2020

El Ayuntamiento de Anglès ha recibido el importe de 2.305,67€, correspondiente al fondo del pacto de estado de violencia de género, para el año 2020