Subvencions rebudes de la Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès, les següents subvencions: El Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès una subvenció en espècie per fomentar el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors, destinat al club de lectura de la biblioteca pública Joaquim […]

Subvencions rebudes de DIPSALUT any 2023

L’Organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT), ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès, la subvenció següents: Subvenció per al finançament del servei de socorrisme a la piscina municipal, PT15, per import de 5.846,24 €

Subvencions rebudes de DIPSALUT any 2023

L’Organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT), ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès, la subvenció següents: Subvenció per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d’acció social (ASIA, ASIO), per a l’any 2023, pel canvi d’unitats de climatització al Centre de Dia, d’import 4.022,40 €.

Subvencions rebudes de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès, les següents subvencions: Subvenció per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials any 2023, per import de 15.000,00 €, pel pis del C/ de la Verneda, 61 Grup Sant Miquel bloc A 1-1. Subvenció per a la restauració de béns mobles d’interès patrimonial, per import de […]

Subvencions rebudes de la Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès, les següents subvencions: El Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès una subvenció en espècie per fomentar el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors, destinat al club de lectura de la biblioteca pública Joaquim […]

Subvencions rebudes de la Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès, les següents subvencions: El Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès una subvenció en espècie per a l’adquisició de novetats editorials en català, destinats a la biblioteca pública Joaquim Bauxell, per import de 8.000,00 €. El Departament de Cultura, […]

Subvencions rebudes de la Generalitat de Catalunya any 2023

La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès, les següents subvencions: El Departament d’Educació, ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès una subvenció per al finançament de les llars d’infants i escoles bressol de titularitat municipal, curs 2022-2023, per import de 84.800,00 € El Departament d’Educació, ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès una subvenció per al finançament de […]

Subvencions rebudes del ministeri d’igualtat | Subvenciones recibidas del Ministerio de Igualdad

SECRETARIA D’ESTAT D’IGUALTAT I CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE | SECRETARÍA DE ESTADO DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO L’Ajuntament d’Anglès ha rebut l’import de 2.533,93 €, corresponent al fons del pacte d’estat en matèria de violència de gènere, per l’any 2022. El Ayuntamiento de Anglès ha recibido el importe de 2.533,93€, correspondiente al […]

Subvencions rebudes de la Generalitat de Catalunya

El Departament d’Educació, ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès una subvenció per al finançament de la part del cost del servei d’escolarització que satisfan les famílies per plaça escolar d’I2, pel 2n i 3r quadrimestre del curs 2023-2024, per import de 24.960,00 €.