Subvencions rebudes de la Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès, les següents subvencions:   El Departament de Justícia, ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès la subvenció per al funcionament del Jutjat de Pau durant l’any 2022, l’import de 3.250,00€ El Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural , ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès una […]

Subvencions rebudes de DIPSALUT, any 2022

L’organisme autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT), ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès, les següents subvencions: Subvenció per al finançament a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes, PT10, per als anys 2022-2023, per import de 7.435,53€ Subvenció per al finançament del servei de socorrisme de la piscina […]

Subvencions rebudes de la Diputació de Girona any 2022

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès les següents subvencions:   – Subvenció pel Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022, per import de 120.227,52€, corresponent a despeses corrents l’import de 99.051,35€, per a despeses culturals 17.479,65€, per a noves tecnologies 2.796,52€ i per actuacions a camins 900,00€ – Subvenció per a la […]

Subvencions rebudes del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat

SUBVENCIONS REBUDES DEL MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT. SUBVENCIONES RECIBIDAS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD SECRETARIA D’ESTAT D’IGUALTAT SECRETARÍA DE ESTADO DE IGUALDAD L’Ajuntament d’Anglès ha rebut l’import de 13.118,90€, corresponent al fons del pacte d’estat en matèria de violència de gènere, per l’any […]

Subvencions rebudes del Ministeri de la Presidència , Relacions amb les Corts i Igualtat

SUBVENCIONS REBUDES DEL MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT. SUBVENCIONES RECIBIDAS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD SECRETARIA D’ESTAT D’IGUALTAT SECRETARÍA DE ESTADO DE IGUALDAD   L’Ajuntament d’Anglès ha rebut l’import de 2.305,67€, corresponent al fons del pacte d’estat en matèria de violència de gènere, per […]

Subvencions rebudes de DIPSALUT any 2021

L’organisme autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT), ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès, les següents subvencions: Subvenció per al suport econòmic a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona (PT10), per import de 3.658,58€ Subvenció per a inversions en equipaments dels centres d’acció […]

Subvencions rebudes de la Diputació de Girona any 2021

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès, les següents subvencions: Un equip de telegestió per a la piscina municipal, en el marc del projecte “GiraEfi. Millora de l’eficiència energètica dels municipis de la demarcació de Girona (PR15-011843), aprovat en la segona convocatòria d’eixos 4 i 6 del FEDER del Departament de la Presidència […]

Subvencions rebudes de la Diputació de Girona per l’any 2020

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès les següents subvencions: L’assistència tècnica mitjançant el Pla de Serveis d’assistència als ajuntaments per a la Transició Energètica i l’Acció Climàtica,  consistent en les següents actuacions:- Comunitats energètiques intel·ligents (Smart Energy Communities) en l’àmbit local. Assistència tècnica necessària per millorar la recollida selectiva municipal. . Estudis […]